ATC en de oplossing

ATC gaat uit van het principe dat ieder mens kwaliteiten heeft. Soms duidelijk herkenbaar, soms latent aanwezig en niet altijd direct toepasbaar in de huidige arbeidsmarkt. Daar moet dan wat aan gedaan worden en dat doet ATC dan ook. In nauw overleg met de betrokkenen wordt er een brede analyse gemaakt. Hierbij worden alle omstandigheden meegenomen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Na afstand nemen komt toenadering zoeken.

Het doel is duidelijk, mensen weer aan het werk krijgen. De markt komt niet naar ons toe, dus moeten wij naar de markt bewegen. Een waarheid die ATC zowel letterlijk als figuurlijk neemt.

Letterlijk omdat ATC uiteindelijk mensen aan werk helpt. Dat kan op verschillende manieren maar altijd bij de bedrijven op de werkvloer. Als medewerker, inleenkracht of op een tijdelijke basis.

In figuurlijke zin zorgt ATC ervoor dat mensen weer passen bij de arbeidsmarkt van morgen. Dat kan door een beweging in gang te zetten die de afstand tussen de arbeidscapaciteit en het aanbod verkleint. Opleiding, zelfontplooiing, training en coaching helpen daarbij.

lees verder >>>

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer