ATC en de oplossing

ATC gaat uit van het principe dat ieder mens kwaliteiten heeft. Soms duidelijk herkenbaar, soms latent aanwezig en niet altijd direct toepasbaar in de huidige arbeidsmarkt. Daar moet dan wat aan gedaan worden en dat doet ATC dan ook. In nauw overleg met de betrokkenen wordt er een brede analyse gemaakt. Hierbij worden alle omstandigheden meegenomen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Na afstand nemen komt toenadering zoeken.

Het doel is duidelijk, mensen weer aan het werk krijgen. De markt komt niet naar ons toe, dus moeten wij naar de markt bewegen. Een waarheid die ATC zowel letterlijk als figuurlijk neemt.

Letterlijk omdat ATC uiteindelijk mensen aan werk helpt. Dat kan op verschillende manieren maar altijd bij de bedrijven op de werkvloer. Als medewerker, inleenkracht of op een tijdelijke basis.

In figuurlijke zin zorgt ATC ervoor dat mensen weer passen bij de arbeidsmarkt van morgen. Dat kan door een beweging in gang te zetten die de afstand tussen de arbeidscapaciteit en het aanbod verkleint. Opleiding, zelfontplooiing, training en coaching helpen daarbij.

lees verder >>>

Door een traject bij ATC is Johan weer gemotiveerd om een opleiding te volgen

Johan 29 jaar: Johan heeft in het verleden al een aantal werktrajecten aangeboden gekregen die allen op niets zijn uitgelopen. Oorzaak was zijn gebrek aan motivatie. Johan heeft nu aangegeven dat hij wel weer terug wil naar school en wil gaan studeren met ondersteuning van een studiefinanciering. lees meer