ATC en de oplossing

ATC gaat uit van het principe dat ieder mens kwaliteiten heeft. Soms duidelijk herkenbaar, soms latent aanwezig en niet altijd direct toepasbaar in de huidige arbeidsmarkt. Daar moet dan wat aan gedaan worden en dat doet ATC dan ook. In nauw overleg met de betrokkenen wordt er een brede analyse gemaakt. Hierbij worden alle omstandigheden meegenomen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Na afstand nemen komt toenadering zoeken.

Het doel is duidelijk, mensen weer aan het werk krijgen. De markt komt niet naar ons toe, dus moeten wij naar de markt bewegen. Een waarheid die ATC zowel letterlijk als figuurlijk neemt.

Letterlijk omdat ATC uiteindelijk mensen aan werk helpt. Dat kan op verschillende manieren maar altijd bij de bedrijven op de werkvloer. Als medewerker, inleenkracht of op een tijdelijke basis.

In figuurlijke zin zorgt ATC ervoor dat mensen weer passen bij de arbeidsmarkt van morgen. Dat kan door een beweging in gang te zetten die de afstand tussen de arbeidscapaciteit en het aanbod verkleint. Opleiding, zelfontplooiing, training en coaching helpen daarbij.

lees verder >>>

Henry heeft via het ATC nu een contract voor onbepaalde tijd

Henry 28 jaar, alleenstaande man. Henry heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. In zijn jeugd is een autistische storing en ADHD geconstateerd. Hij heeft een VSO opleiding gedaan en vervolgens allerlei verschillende werkzaamheden verricht van stratenmaker tot dakdekker. Het is hem echter niet gelukt ergens vaste voet aan de grond te krijgen. lees meer