De organisatie

ATC is een organisatie die werk maakt van mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt (WWB, Wajong, WIA en of ziektewetuitkering). Kortom mensen die of een heel lange periode niet hebben gewerkt of mensen waarbij hun CV niet meer passend is door bijvoorbeeld een beperking, ziekte of stoornis. Mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om weer aan het werk te gaan of om een nieuw perspectief krijgen op de arbeidsmarkt.  

Wie langdurig zonder werk zit, komt uiteindelijk in de bijstand terecht. Het is de taak van de gemeente om te onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om weer aan de slag te komen. ATC helpt gemeenten hierbij. In nauwe samenwerking met de persoon in kwestie, de gemeentelijke instanties en de arbeidsmarkt, wordt een traject ingezet dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint, met als doel, weer aan het werk te gaan.

lees verder >>>

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer