De organisatie

ATC is een organisatie die werk maakt van mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt (WWB, Wajong, WIA en of ziektewetuitkering). Kortom mensen die of een heel lange periode niet hebben gewerkt of mensen waarbij hun CV niet meer passend is door bijvoorbeeld een beperking, ziekte of stoornis. Mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om weer aan het werk te gaan of om een nieuw perspectief krijgen op de arbeidsmarkt.  

Wie langdurig zonder werk zit, komt uiteindelijk in de bijstand terecht. Het is de taak van de gemeente om te onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om weer aan de slag te komen. ATC helpt gemeenten hierbij. In nauwe samenwerking met de persoon in kwestie, de gemeentelijke instanties en de arbeidsmarkt, wordt een traject ingezet dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint, met als doel, weer aan het werk te gaan.

lees verder >>>

Henry heeft via het ATC nu een contract voor onbepaalde tijd

Henry 28 jaar, alleenstaande man. Henry heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. In zijn jeugd is een autistische storing en ADHD geconstateerd. Hij heeft een VSO opleiding gedaan en vervolgens allerlei verschillende werkzaamheden verricht van stratenmaker tot dakdekker. Het is hem echter niet gelukt ergens vaste voet aan de grond te krijgen. lees meer