Diensten

Hoe doet ATC dat?

Uitgangspunt is de capaciteit van de persoon in kwestie. Welke sterke punten zijn aanwezig, welke punten kunnen we verbeteren. Vanuit die analyse wordt een traject ingezet waar gewerkt gaat worden aan een betere positie op de arbeidsmarkt. De resultaten worden gehaald doordat de persoon in kwestie zicht krijgt op zijn of haar sterke punten en kan werken aan het verbeteren van competenties. Dat geeft energie! Die energie zorgt ervoor dat mensen boven zichzelf uitstijgen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Re-integratietrajecten (IRO, 2de spoor)
  • Sociaal activeringstrajecten
  • Competentietrajecten
  • Heftruckopleiding
  • Leerwerkplekken speciaal onderwijs

Deze ondersteuning bieden we aan mensen vanuit de gemeenten, UWV en bedrijfsleven.

Henry heeft via het ATC nu een contract voor onbepaalde tijd

Henry 28 jaar, alleenstaande man. Henry heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. In zijn jeugd is een autistische storing en ADHD geconstateerd. Hij heeft een VSO opleiding gedaan en vervolgens allerlei verschillende werkzaamheden verricht van stratenmaker tot dakdekker. Het is hem echter niet gelukt ergens vaste voet aan de grond te krijgen. lees meer