Diensten

Hoe doet ATC dat?

Uitgangspunt is de capaciteit van de persoon in kwestie. Welke sterke punten zijn aanwezig, welke punten kunnen we verbeteren. Vanuit die analyse wordt een traject ingezet waar gewerkt gaat worden aan een betere positie op de arbeidsmarkt. De resultaten worden gehaald doordat de persoon in kwestie zicht krijgt op zijn of haar sterke punten en kan werken aan het verbeteren van competenties. Dat geeft energie! Die energie zorgt ervoor dat mensen boven zichzelf uitstijgen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Re-integratietrajecten (IRO, 2de spoor)
  • Sociaal activeringstrajecten
  • Competentietrajecten
  • Heftruckopleiding
  • Leerwerkplekken speciaal onderwijs

Deze ondersteuning bieden we aan mensen vanuit de gemeenten, UWV en bedrijfsleven.

Door een traject bij ATC is Johan weer gemotiveerd om een opleiding te volgen

Johan 29 jaar: Johan heeft in het verleden al een aantal werktrajecten aangeboden gekregen die allen op niets zijn uitgelopen. Oorzaak was zijn gebrek aan motivatie. Johan heeft nu aangegeven dat hij wel weer terug wil naar school en wil gaan studeren met ondersteuning van een studiefinanciering. lees meer