Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong),

 

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer