Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong),

 

Henry heeft via het ATC nu een contract voor onbepaalde tijd

Henry 28 jaar, alleenstaande man. Henry heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. In zijn jeugd is een autistische storing en ADHD geconstateerd. Hij heeft een VSO opleiding gedaan en vervolgens allerlei verschillende werkzaamheden verricht van stratenmaker tot dakdekker. Het is hem echter niet gelukt ergens vaste voet aan de grond te krijgen. lees meer