Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong),

 

Door een traject bij ATC is Johan weer gemotiveerd om een opleiding te volgen

Johan 29 jaar: Johan heeft in het verleden al een aantal werktrajecten aangeboden gekregen die allen op niets zijn uitgelopen. Oorzaak was zijn gebrek aan motivatie. Johan heeft nu aangegeven dat hij wel weer terug wil naar school en wil gaan studeren met ondersteuning van een studiefinanciering. lees meer