ATC heeft het!

Wie zegt dat er geen gedreven medewerkers meer te vinden zijn, heeft nog nooit bij ATC gekeken. ATC heeft enthousiaste mensen die graag, heel graag u het werk uit handen nemen. Op tijdelijke basis, als inleenkracht of gedetacheerd. En door de extra ondersteuning die ATC ook tijdens de werkperiode verleent, is de klanttevredenheid hoog.

ATC heeft mensen met een plus.

ATC is een 100% dochter van Larcom. Samen met Larcom selecteert ATC mensen op hun arbeidsgeschiktheid. Na een psychologische test en het eventueel aanleren van aanvullende vaardigheden, traint ATC haar mensen. Deze gedegen voorbereiding op werk en de speciale omstandigheden waarin deze mensen vaak verkeren, zorgen voor super gemotiveerde, capabele medewerkers die op hun taken zijn voorbereid.

ATC is de beste oplossing.

ATC traint en coacht mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat kan liggen aan een mentale en/of fysieke beperking. Maar ook een kennisachterstand kan het zelfstandig vinden van een baan bemoeilijken. Dan is ATC er, om die achterstand weg te werken en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Maar ATC doet nog veel meer.

ATC zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er weer in gaan geloven. Omdat we weten waar de knelpunten zitten, lossen we ze op of zoeken we alternatieven. Dat geeft vertrouwen en toekomstperspectief. En samen met u, de ondernemer, kunnen we dat een vervolg geven.

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer