ATC heeft ondernemers veel te bieden.

Gemotiveerde, flexibel inzetbare medewerkers die stuk voor stuk aan de slag willen. Maar ook een sociale rol door deze mensen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Ondernemers kunnen daar ook hun steentje bijdragen, zonder dat het extra geld kost.

Als het u gaat om de output, laat ons dan de personele input verzorgen!

Het werk moet af en goed van kwaliteit zijn. Dat staat als een huis. Laat ATC dat voor u regelen met misschien 4 medewerkers meer, maar tegen niet meer kosten dan wat een uitzendbureau rekent. Wat u er voor terug krijgt is een goed lopende productie flow en gemotiveerde mensen die weer een kans krijgen hun kwaliteiten te tonen.


Test- en training

Employability: totaalpakket voor overheid en bedrijfsleven
Op het gebied van onderzoek en training van arbeidsmogelijkheden biedt onze test- en trainingsafdeling een totaalpakket. Testen, trainen, onderzoeken en opdoen van ervaring gebeurt hier onder één deskundig dak. Wij leveren onze diensten aan tal van overheidsinstellingen en bedrijven.

De programma's die worden aangeboden zijn geheel gericht op het individu. Kandidaten worden begeleid door een multidisciplinair team, waaronder een psycholoog en een arbeidskundige. Hierdoor ontstaat een geïntegreerd beeld van de kandidaat en zijn arbeids- en of studiemogelijkheden.

Test- en trainingsfaciliteiten
Behalve aan theoretische testen,  besteden wij veel aandacht aan praktijkonderzoek. Wij beschikken over praktijkruimten waar kandidaten kunnen oefenen in specifieke vaardigheden. De prestaties worden methodisch geobserveerd en gemeten, dit biedt de mogelijkheid om vaardigheden op diverse gebieden te testen en te trainen.

Onderzoeken

De onderzoeken zijn afgestemd op het niveau van de kandidaten: van ZMLK- t/m HBO-niveau. Waar mogelijk en gewenst worden specifieke vragen van de opdrachtgever in het onderzoek verwerkt. Alle testen, trainingen en onderzoeken kunnen afzonderlijk worden toegepast. In de praktijk worden bepaalde combinaties veelvuldig gemaakt:

Beroeps- en studiemogelijkhedenonderzoek
Dit onderzoek omvat een uitgebreid psychologisch onderzoek, een onderzoek naar studiemogelijkheden en een beroepskeuzeonderzoek.

Arbeidsoriëntatie-/arbeidskeuze onderzoek
Dit onderzoek omvat een psychologisch onderzoek naar beroepskeuze en capaciteiten of persoonlijkheid en kan worden uitgebreid met één of meerdere weken praktijktoetsing. Met behulp van assessmethodieken en het opstellen van een persoonsprofiel kan inzicht verkregen worden in de meest passende werksoort.

Belastbaarheidsonderzoek
Bij medische/psychische beperkingen kan door middel van een arbeidsscan de duur en mate van fysieke en psychische belastbaarheid gemeten worden.

Werkervaringstraject/arbeidsgewenning
Gedurende een aantal maanden kan training aangeboden worden op een werkervaringsplek.

Arbeidskundig onderzoek
Met behulp van arbeidskundige tests wordt de handvaardigheid van de cliënt in beeld gebracht en kunnen productiepercentages gemeten worden.

Wanneer het TTA inschakelen ?

Van onze diensten wordt o.a. gebruik gemaakt om:

  • Beroepskeuze- en omscholingsadviezen uit te brengen
  • Mogelijke re-integratietrajecten in kaart te brengen
  • Een deeltraject van het re-integratieplan uit te voeren
  • Vast te stellen of kandidaten na een periode van ziekte weer capabel zijn de werkzaamheden te hervatten of dat hiervoor aanpassingen nodig zijn
  • Uitgebrachte adviezen in de praktijk te testen
  • Een traject van sociale (re)activering uit te voeren

 


Detachering

Heeft u personeel nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u aan de juiste persoon op de juiste plek. Wij werken snel, resultaatgericht en met terzake kundig en gemotiveerd personeel. Interesse?

Neem contact met ons op

Groepsdetachering Extra arbeidskrachten nodig? 

Het vinden van geschikte, gemotiveerde werknemers is niet altijd eenvoudig, zeker niet als u op korte termijn (tijdelijk) extra arbeidskrachten nodig heeft. Onze groepsdetacheringen hebben al diverse malen aangetoond een goede oplossing te zijn.

Met groepsdetachering kunt u snel en flexibel beschikken over extra arbeidskrachten. Bijvoorbeeld als u een tijdelijke klus of herstelwerkzaamheden heeft. Ook over de aansturing hoeft u zich geen zorgen te maken, indien gewenst bieden we groepsdetachering aan inclusief leiding. 

Begeleid werken

Bij begeleid werken is alles er op gericht om iemand met een arbeidshandicap betaald werk te laten verrichten. De werkzoekende wordt intensief begeleid door een jobcoach. Alles is er op gericht om een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt te vinden en te houden. Maar ook voor u als werkgever zitten veel voordelen aan begeleid werken.

De werkgever hoeft minder tijd te steken in de begeleiding, dit doet de jobcoach. De jobcoach regelt ook eventuele aanpassingen van de werkplek, maar ook financieel gezien zitten er voordelen aan begeleid werken.

De voordelen:

  • U krijgt loonkostensubsidie, daarnaast betaalt u geen loon bij ziekte (no-riskpolis)
  • Bij begeleid werken neemt de jobcoach u veel werk uit handen
  • U als ondernemer toont uw maatschappelijke betrokkenheid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te geven. 

Door een traject bij ATC is Johan weer gemotiveerd om een opleiding te volgen

Johan 29 jaar: Johan heeft in het verleden al een aantal werktrajecten aangeboden gekregen die allen op niets zijn uitgelopen. Oorzaak was zijn gebrek aan motivatie. Johan heeft nu aangegeven dat hij wel weer terug wil naar school en wil gaan studeren met ondersteuning van een studiefinanciering. lees meer