Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Deze wet vervang de wet sociale werkvoorziening (Wsw), de wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen.

Deze aanpak past precies bij de ATC benadering; durven, doen en doorpakken.

Bij ATC staan de volgende aspecten voorop:

  • De capaciteit en kwaliteit van de mensen
  • Maatschappelijke participatie
  • Verkleinen van de achterstand op de arbeidsmarkt

 

Door een traject bij ATC is Johan weer gemotiveerd om een opleiding te volgen

Johan 29 jaar: Johan heeft in het verleden al een aantal werktrajecten aangeboden gekregen die allen op niets zijn uitgelopen. Oorzaak was zijn gebrek aan motivatie. Johan heeft nu aangegeven dat hij wel weer terug wil naar school en wil gaan studeren met ondersteuning van een studiefinanciering. lees meer