Diensten

ATC biedt ondersteuning aan mensen vanuit de gemeenten, UWV en bedrijfsleven. Als diagnostisch centrum zijn wij constant bezig met vernieuwing en ontwikkeling en spelen we in op vragen vanuit de arbeidsmarkt.
Deze ondersteuning bieden wij o.a. middels:

  • Re-integratietrajecten (IRO, 2de spoor trajecten)
  • Sociaal activeringstrajecten
  • Competentietrajecten
  • Heftrucopleiding
  • Arbeidstraining
  • Leerwerkplekken speciaal onderwijs

 

Re-integratietrajecten (IRO)

Een IRO is bedoeld voor mensen die klaar zijn voor een traject naar werk, maar nog een steun in de rug nodig hebben. Een IRO wordt samen met de kandidaat samengesteld en is bedoeld voor mensen met een Ziektewet-WIA of Wajonguitkering. Het is een traject dat door het UWV kan worden ingezet.

Sociaal activeringstrajecten

Sociale activering is bedoeld voor mensen waarvan het beeld bestaat dat de afstand tot de arbeidsmarkt (nog) te groot is. Deze afstand kan o.a. veroorzaakt worden door psychische, fysieke of psychosociale problematiek. Maar ook door culturele afkomst, omgevingsfactoren, motivatie of een combinatie van deze factoren. Bij het ATC willen wij kandidaten weer activeren en ontwikkelen in het arbeidsproces. Het traject is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties. Het opdoen van werkervaring is een belangrijk middel in dit traject.

Competentietrajecten

Het competentieprogramma is bedoeld om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de basiscompetenties en de werkelijke betrouwbaarheid en motivatie van een werknemer of uitkeringsgerechtigde. Deelnemers worden wekelijks geobserveerd en beoordeeld volgens een gestructureerde methode. Aan het eind van het traject ontvangt de opdrachtgever een rapportage en advies.

Heftruckopleiding

Er zijn verschillende bedrijven die heftruckopleidingen aanbieden. Uit de praktijk blijkt dat deze opleidingen niet altijd door iedereen te volgen zijn. Reden hiervoor is vaak de didactische aankleding. Soms sluit de vooropleiding niet aan, is er een hoog lestempo, zijn de groepen te groot of krijgt men te weinig individuele aandacht.
ATC heeft een heftruckopleiding ontwikkeld die beter aansluit bij mensen die om bovenstaande redenen niet kunnen deelnemen aan een reguliere opleiding.  

Arbeidstraining

Bij het ATC hebben wij een productieruimte en werksoorten die het bedrijfsleven zoveelmogelijk simuleren. Wij bieden kandidaten werkzaamheden aan waarbij een stukje ervaring, vaardigheden en competenties om de hoek komen kijken. Dit is nodig om mensen goed voor te bereiden en te testen op competenties die nodig zijn om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan.  

Leerwerkplekken speciaal onderwijs

Door het beschikbaar stellen van werk en werkruimte worden scholen in de gelegenheid gesteld om leerlingen te trainen in arbeidsvaardigheden en werkhouding.  

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer