Diensten

ATC biedt ondersteuning aan mensen vanuit de gemeenten, UWV en bedrijfsleven. Als diagnostisch centrum zijn wij constant bezig met vernieuwing en ontwikkeling en spelen we in op vragen vanuit de arbeidsmarkt.
Deze ondersteuning bieden wij o.a. middels:

  • Re-integratietrajecten (IRO, 2de spoor trajecten)
  • Sociaal activeringstrajecten
  • Competentietrajecten
  • Heftrucopleiding
  • Arbeidstraining
  • Leerwerkplekken speciaal onderwijs

 

Re-integratietrajecten (IRO)

Een IRO is bedoeld voor mensen die klaar zijn voor een traject naar werk, maar nog een steun in de rug nodig hebben. Een IRO wordt samen met de kandidaat samengesteld en is bedoeld voor mensen met een Ziektewet-WIA of Wajonguitkering. Het is een traject dat door het UWV kan worden ingezet.

Sociaal activeringstrajecten

Sociale activering is bedoeld voor mensen waarvan het beeld bestaat dat de afstand tot de arbeidsmarkt (nog) te groot is. Deze afstand kan o.a. veroorzaakt worden door psychische, fysieke of psychosociale problematiek. Maar ook door culturele afkomst, omgevingsfactoren, motivatie of een combinatie van deze factoren. Bij het ATC willen wij kandidaten weer activeren en ontwikkelen in het arbeidsproces. Het traject is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties. Het opdoen van werkervaring is een belangrijk middel in dit traject.

Competentietrajecten

Het competentieprogramma is bedoeld om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de basiscompetenties en de werkelijke betrouwbaarheid en motivatie van een werknemer of uitkeringsgerechtigde. Deelnemers worden wekelijks geobserveerd en beoordeeld volgens een gestructureerde methode. Aan het eind van het traject ontvangt de opdrachtgever een rapportage en advies.

Heftruckopleiding

Er zijn verschillende bedrijven die heftruckopleidingen aanbieden. Uit de praktijk blijkt dat deze opleidingen niet altijd door iedereen te volgen zijn. Reden hiervoor is vaak de didactische aankleding. Soms sluit de vooropleiding niet aan, is er een hoog lestempo, zijn de groepen te groot of krijgt men te weinig individuele aandacht.
ATC heeft een heftruckopleiding ontwikkeld die beter aansluit bij mensen die om bovenstaande redenen niet kunnen deelnemen aan een reguliere opleiding.  

Arbeidstraining

Bij het ATC hebben wij een productieruimte en werksoorten die het bedrijfsleven zoveelmogelijk simuleren. Wij bieden kandidaten werkzaamheden aan waarbij een stukje ervaring, vaardigheden en competenties om de hoek komen kijken. Dit is nodig om mensen goed voor te bereiden en te testen op competenties die nodig zijn om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan.  

Leerwerkplekken speciaal onderwijs

Door het beschikbaar stellen van werk en werkruimte worden scholen in de gelegenheid gesteld om leerlingen te trainen in arbeidsvaardigheden en werkhouding.  

Henry heeft via het ATC nu een contract voor onbepaalde tijd

Henry 28 jaar, alleenstaande man. Henry heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. In zijn jeugd is een autistische storing en ADHD geconstateerd. Hij heeft een VSO opleiding gedaan en vervolgens allerlei verschillende werkzaamheden verricht van stratenmaker tot dakdekker. Het is hem echter niet gelukt ergens vaste voet aan de grond te krijgen. lees meer